Masz pytania?

535-454-147 Rozwiejemy Twoje wątpliwości.
Godziny: 8:00-16:00 Pon-Pt; 9:00-15:00 Sob

instalacje elektryczne - ceny

PRACE ZWIĄZANE Z USUWANIEM USTEREK, AWARII I NAPRAWAMI (zł/os.)

1. Pierwsza godzina - 80,00

2. Następna godzina (rozliczana z dokładnością do 30 min) - 50,00

BADANIE i POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ (zł/szt.)

1. Pomiar ochrony przeciw porażeniowej (zerowanie) - 4,50

2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych - 4,00

3. Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 1 fazowy - 8,00

4. Pomiar rezystancji izolacji przewodów - obwód 3 fazowy - 15,00

5. Pomiar rezystancji uziemień ochronnych - 30,00

6. Pomiar rezystancji uziemień odgromowych - 30,00-100,00

7. Pomiar i badanie wyłączników różnicowo-prądowych - 20,00

8. Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia /pomieszczenie do 100m2 - 25,00

MONTAŻ INSTALACJI (P.W. - PUNKTY WYPUSTOWE) (zł/szt.)

1. P.W. Oświetlenia górnego wewnętrznego - 45,00

2. P.W. Oświetlenia zewnętrznego na budynku - 55,00

3. P.W. Gniazd / P.W. Łączników - obwód 1 fazowy - 40,00

4. P.W. Gniazd / P.W. Łączników - obwód 3 fazowy - 60,00

5. P.W. Zasilaczy 230V - 35,00

6. P.W. Gniazd antenowych - 45,00

7. P.W. Gniazd telefonicznych - 40,00

8. P.W. Gniazd komputerowych skrętka - 40,00

9. P.W. Domofonowy - 100,00

10. P.W. Czujek alarmowych - 30,00

11. P.W. Czujnika temperatury - 20,00

12. P.W. Regulatora temperatury - 40,00

13. P.W. Instalacja centrali/podcentrali systemu alarmowego - 50,00

14. P.W. Syrena zewnętrzna - 60,00

MONTAŻ INSTALACJI (P.T. - PUNKTY TABLICOWE) (zł/szt.)

1. P.T. Połączeń osprzętu rozdzielni w systemie szyny TH - 20,00

2. P.T. Podłączenia rozdzielni do instalacji - 35,00

3. P.T. Podpięcia ZUG - 5,00

MONTAŻ INSTALACJI (P.R. - PUNKT ROZDZIELCZY) (zł/os.)

1. P.R. Obwód 1fazowy - 35,00

2. P.R. Obwód 3fazowy - 70,00

MONTAŻ ROZDZIELNI (OSADZENIE) (zł/szt.)

1. Montaż rozdzielni 12-24 moduły - 100,00

2. Montaż rozdzielni 36-48 moduły - 150,00

3. Montaż rozdzielni 56-104 moduły - 250,00

MONTAŻ CENTRALI ALARMOWEJ (OSADZENIE) (zł/os.)

1. Montaż centrali alarmowej - 100,00

2. Montaż centrali „INTEGRA” (z funkcjonalnością automatyki domowej) - 150,00

3. Montaż podcentrali (expanderów) - od 50,00

MONTAŻ INSTALACJI CENTRALI ALARMOWEJ (E.C. - ELEMENT CENTRALI) (zł/szt.)

1. E.C. Połączeń wyposażenia centrali / podcentrali - 30,00

2. E.C. Podłączenie linii czujki / manipulatora / ekspandera / sygnalizatoray - 20,00

KONFIGURACJA CENTRALI ALARTMOWEJ (zł/os.)

1. Konfiguracja systemu alarmowego z próbami funkcjonalnymi - od 300,00

2. Konfiguracja systemu alarmowego „INTEGRA” (z funkcjonalnością automatyki domowej) z próbami funkcjonalnymi i dopasowaniem do potrzeb użytkownika - od 500,00

MONTAŻ OSPRZĘTU (GNIAZDA, WYŁĄCZNIKI, OPRAWY, CZUJKI, CZUJNIKI) (zł/szt.)

1. Montaż gniazd, łączników - 1 fazowy - 9,00

2. Montaż gniazd, łączników - 3 fazowy - 30,00

3. Montaż gniazd telefonicznych - 9,00

4. Montaż gniazd RTV i SAT, komputerowe - 20,00

5. Montaż wyłączników, przełączników - 9,00

6. Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych - od 25,00

7. Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych - od 35,00

8. Montaż domofonu, video domofonu - od 100,00

9. Montaż czujek alarmowych - 25,00

10. Montaż manipulatora / sygnalizatora wewnętrznego - 20,00

11. Montaż sygnalizatora zewnętrznego - 25,00

12. Montaż czujnika temperatury - 15,00

13. Montaż regulatora temperatury - 15,00

KUCIE BRUZD POD PRZEWÓD (zł/os.)

1. Wykucie bruzdy pod przewód (cegła) - 8,00 zł/mb

2. Wykucie bruzdy pod przewód (beton) - 13,00 zł/mb

3. Wykucie gniazda pod puszkę (beton) - 20,00 zł/szt

4. Wykucie gniazda po puszkę (cegła) - 14,00 zł/szt

ROBOTY ZIEMNE (zł/os.)

1. Ułożenie przewodów od 5x4 do 5x35 oraz teletechnicznych - 20 zł/mb

2. Ułożenie wraz z montażem bednarki - 35 zł/mb

3. Wykonanie wykopu ręcznie 1mb., na głębokość 0,7m – 1,0m - 100 zł/mb

INNE (zł/szt.)

1. Instalacja wentylatora - 60-140

2. Oprawa ogrodowa - 80-150

3. Zamontowanie i podłączenie podgrzewacza przepływowego wody - 85-150

4. Podłączenie kuchni elektrycznej - 85-150

Orientacyjne ceny netto, zawierają koszt robocizny i użytego sprzętu, bez materiału.

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty handlowej wg Kodeksu Cywilnego.

Cennik nie obejmuje prac projektowych, których wykonanie jest uzgadniane każdorazowo z klientem.

Ceny dla prac spoza cennika są każdorazowo uzgadniane z klientem.